אישור תושב

תושבים יקרים,
מס הכנסה מחייב את הזכאי ל
אישור התושב, לחתום עליו במעמד קבלתו. הנכם מוזמנים להגיע למזכירות היישוב עם המסמכים הנחוצים, לקבלת אישור התושב.
אנא היו סבלניים והקדישו זמן לקריאה מעמיקה של ההנחיות המובאות להלן, למניעת מסמכים חלקיים או לא מדוייקים.
תושבים אשר אינם יכולים להגיע בשעות קבלת הקהל, מוזמנים להביא יפוי כח מבן/ת זוגם/ן.
להלן פירוט הקריטריונים והמסמכים הנחוצים.

מסמכים שחובה להביאם - תושב המתגורר ביישוב מעל שנתיים
1. טופס "בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב" מלא וחתום של מס הכנסה (טופס 1312) להורדה
    לחץ כאן.

2. שימו לב – חל עדכון באישורי התושב – על שני בני הזוג להיות רשומים כתושבים ביישובנו, כדי להיות זכאים לאישור         תושב. לשם כך, יש להגיע עם ת.ז. של מבקש האישור  ות.ז. של בן הזוג, המעידות על מגורים במדרשה.
    יש לוודא כי הכתובת הרשומה בתעודת הזהות הינה מדרשת בן גוריון ולא שדה בוקר. על התושבים הרשומים בשדה       בוקר, לפנות למזכירות היישוב לשם שינוי כתובתם, טרם הגשת בקשה לאישור תושב.
3. יפוי כח, במידה ובן/ת הזוג, מגיע/ה במקום התושב, לקבל את אישור התושב. לטופס לחצו כאן.

מסמכים שחובה להביאם - תושב המתגורר ביישוב עד שנתיים או שזו לו הפעם הראשונה לבקש אישור תושב
המסמכים המפורטים בסעיפים 1-2.
3. מי שמתגורר בשכירות: חוזי שכירות המכסים את משך המגורים מהראשון בינואר לחצי שנה קדימה לפחות.  
    במקרה של שני בני זוג: שניהם צריכים להיות רשומים בחוזה וחתומים עליו. אם רק אחד/ת מבני הזוג רשום  
    או חתום/מה על חוזה השכירות, עליו/ה למלא טופס הצהרה על מגורים בשכירות עם בן/ת זוג (כפי המפורט 
    בהמשך). אנא וודאו כי מספרי תעודות הזהות על גבי חוזי השכירות נכונים ומלאים.
4. תושבים המתגוררים בדירות השירות של תאגיד מדרשת שדה בוקר והמחדשים את חוזה השכירות מידי שנה, פטורים מלהביא את חוזה השכירות. התאגיד העביר למזכירות היישוב את רשימת דייריו. בני הזוג או 
    ילדים שאינם רשומים בחוזי השכירות של התאגיד, צריכים לפעול בהתאם למפורט בסעיף 5.
5. מי שמתגורר בבית בבעלותו או אצל תושב אחר (הורים, בני זוג וכד') יגיש הצהרה המתאימה למעמדו כפי
    המפורט להלן:
    * הצהרה לתושב המתגורר בבית בבעלותו, להורדה לחץ כאן.
    * הצהרה לתושב המתגורר עם בן/בת זוג שהבית בבעלותו הפרטית של בן/בת הזוג השני/ה, להורדה לחץ כאן.
    * הצהרה לתושב המתגורר עם בן/בת זוג שהבית בשכירות של בן/בת הזוג השני/ה (יש לצרף חוזי שכירות כפי המפורט בסעיף 2), להורדה לחץ כאן.
    * הצהרה לתושב מעל גיל 18 המתגורר עם הוריו בבית בבעלותם הפרטית, להורדה לחץ כאן.
    * הצהרה לתושב מעל גיל 18 המתגורר עם הוריו בבית בשכירות (יש לצרף חוזי שכירות כפי המפורט בסעיף
      2), להורדה לחץ כאן.
    * הצהרה לתושב מעל גיל 18 המתגורר עם הוריו בבית בבעלותם הפרטית עם בן/בת זוגו/ה, להורדה לחץ כאן.
    * הצהרה לתושב מעל גיל 18 המתגורר עם הוריו בבית בשכירות (יש לצרף חוזי שכירות כפי המפורט בסעיף
2) עם בן/בת זוגו/ה, להורדה לחץ כאן.
    * הצהרה לתושב המתגורר בבית בבעלות פרטית / בשכירות של קרוב משפחה, להורדה לחץ כאן.
   
 
ועד מקומי מדרשת בן גוריון | מלכ"ר 501611404 | ת.ד. 184, מדרשת בן גוריון, מיקוד 8499000
טלפון 08-6532124 | פקס: 08-6532189 | דוא"ל:
vaad@mbg.org.il
Facebook