בעלי תפקידים בועד ובישוב


חברי הועד

יו"ר הועד ..................................דובי רול          dovi@tiyulacher.com 

תחום מוניציפליה ובטחון..............אביבה לוי       oliviafreddy@gmail.com

תחום בטחון ובטיחות..................אדם סלע       adam@adamsela.com 

פרוייקטים..................................מיכל ארנון       
micharnon@gmail.com

תקציבים ופרויקטים מיוחדים.......מיכל מויאל       mmouyal@bgu.ac.il

תחום חינוך................................גיא רותם         rottemguy@gmail.com

תקציבים ופרויקטים מיוחדים....... איל גילת         eyalgilat@gmail.com


מזכירות הועד

מזכירת/גזברית היישוב..................אורלי גלעד       mazkir@mbg.org.il

מזכירת הועד.............................ליאת בן עמי       vaad@mbg.org.il

רכזת גביה................................אפרת אלעזר      efrat.mbg@gmail.com

 
ועד מקומי מדרשת בן גוריון | מלכ"ר 501611404 | ת.ד. 184, מדרשת בן גוריון, מיקוד 8499000
טלפון 08-6532124 | פקס: 08-6532189 | דוא"ל:
vaad@mbg.org.il
Facebook