04/02/2015
לכבוד תושבי מדרשת בן-גוריון
 
עדכון שבועי של הוועד המקומי
שלום לכולם,
להלן מספר עדכונים מהשבועות האחרונים:

עדכון בנושא הספריה
לפני מספר שבועות עידכנתי כי הגענו לסיכום עם התאגיד על העברת / הפעלת הספריה לידי הוועד המקומי.
הסיכום נעשה בשיתוף עם ערן דורון מהמועצה אל מול מנהל כ"א ומנהל הכספים של התאגיד ואף הופץ סיכום דיון ברוח הדברים אל המשתתפים.
לאחר כניסתו לתפקיד של מנכ"ל התאגיד החדש, הוא ביקש לסגת מההסכם מתוך ראייה של הספריה כמוסד בעל משמעות חינוכית וקהילתית עצומה למוסדות התאגיד ולאזרחי הישוב.
בשבוע שעבר התקיים דיון ואלה הם עיקרי הדברים שעלו בו:
  • הספריה תופעל לרווחת כלל המשתמשים - מוסדות התאגיד ותושבי הישוב
  • יש לשפר את מצבה התחזוקתי והתפעולי
  • משרת הספרן/נית תוגדל למשרה מלאה
  • תוקם ועדת ספריה בהובלת התאגיד ובשיתוף נציגים מהישוב ומהמועצה
  • יושם דגש על אפיון הספריה כמרכז לפעילות קהילתית
  • ישנה אפשרות להרחבת שעות הפעילות בתוספת חצי תקן במימון הוועד המקומי
אמנם, האפשרות שהספריה תופעל ע"י הוועד המקומי היתה בשורה חיובית, אולם לפי סיכום הדברים כפי שעלו בדיון, הכיוון הכללי הנוכחי חיובי אף הוא.
נקווה שהמהלך יצליח.

גינה ציבורית בנווה צין
מזה שנתיים פועל הוועד אל מול המועצה האיזורית להתקנה מחדש של גן משחקים בנווה צין במקום זה שפורק.

מזה שנתיים קיבלנו הבטחות שכך יהיה אך הדבר לא יצא אל הפועל.
כעת בהחלטת ובתקצוב הוועד מטופלת הגינה כשבשלב ראשון מבוצעות עבודות של שיפור חזותי. נמשיך לפעול אל מול המועצה להצבת מתקנים של גן משחקים ראוי.
מצורפת תמונה של הגינה במהלך העבודה המתבצעת.


אסיפת תושבים
במהלך חודש פברואר נבקש לקיים אסיפת תושבים בה נציג את פעילויות הוועד והתקציב לשנת 2015.
נשמח להשתתפות רחבה.
 
הפנייה לעדכונים הקודמים
כל העדכונים הקודמים מופיעים ברשימה משמאל.
 
בברכה,
אבי עטר
יו"ר ועד מקומי מדרשת בן-גוריון

Atar.avi@gmail.com

       הודעות קודמות

 
ועד מקומי מדרשת בן גוריון | מלכ"ר 501611404 | ת.ד. 184, מדרשת בן גוריון, מיקוד 8499000
טלפון 08-6532124 | פקס: 08-6532189 | דוא"ל:
vaad@mbg.org.il
Facebook