2017
סיכום דיון 1/17                               16/2/17
סיכום דיון 2/17                               27/2/17
סיכום דיון 3/17                               21/3/17
סיכום דיון 4/17                               2/4/17
סיכום דיון 5/17                               7/5/17
סיכום דיון 6/17                               21/5/17
סיכום דיון 7/17                               29/5/17
סיכום דיון 8/17                               4/6/17
סיכום דיון 9/17                               18/6/17
סיכום דיון 10/17                             25/6/17
סיכום דיון 11/17                              9/7/17 
סיכום דיון 12/17                              23/7/17 
סיכום דיון 13/17                              13/8/17
סיכום דיון 14/17                              30/8/17 
סיכום דיון 15/17                              17/9/17


2016

סיכום דיון 14/16                              7/12/16
סיכום דיון 13/16                              23/11/16
סיכום דיון 12/16                              31/10/16
סיכום דיון 11/16                              25/9/16
סיכום דיון 10/16                              14/9/16  
סיכום דיון 9/16                                2/8/16
סיכום דיון 8/16                                30/6/16
סיכום דיון 7/16                                
15/6/16
סיכום דיון 6/16                                7/5/16
סיכום דיון 5/16                                18/4/16
סיכום דיון 4/16                                6/4/16
סיכום דיון 3/16                                20/3/16
סיכום דיון 2/16                                28/2/16
סיכום דיון 1/16                                18/1/16


2015
סיכום דיון 1/2015                           15/1/15
סיכום דיון 2/2015                           20/1/15
סיכום דיון 3/2015                           22/2/15

סיכום דיון 4/2015                           26/3/15
סיכום דיון 5/2015                           26/4/15
סיכום דיון 6/2015                           30/6/15

סיכום דיון 7/2015                           15/7/15
סיכום דיון 8/2015                           26/7/15
סיכום דיון 9/2015                           24/8/15 
סיכום דיון מתוקשב 10/2015              8/9/15
סיכום דיון 11/2015                         11/10/15
סיכום דיון 12/15                             11/11/15


2014
סיכום דיון 1/2014                           7/1/14
סיכום דיון 2/2014                           20/1/14
סיכום דיון 3/2014                           4/2/14
סיכום דיון 4/2014                           18/2/14
סיכום דיון 5/2014                           24/2/14
סיכום דיון 6/2014                           17/3/14
סיכום דיון 7/2014                           9/4/14
סיכום דיון 8/2014                           30/4/14
סיכום דיון 9/2014                           27/5/14
סיכום דיון 10/2014                         1/7/14
סיכום דיון 11/2014                         23/7/14
סיכום דיון 12/2014                        13/8/14
סיכום דיון מתוקשב 13/2014           17/8/14
סיכום דיון מתוקשב 14/2014           25/8/14
סיכום דיון 15/2014                        3/9/14
סיכום דיון 16/2014                        29/9/14
סיכום דיון 17/2014                        28/10/14
סיכום דיון 18/2014                        25/11/14

סיכום דיון מתוקשב                           28/12/14

2013
סיכום דיון 1/2013                           2/1/13
סיכום דיון 2/2013                           23/1/13
סיכום דיון 3/2013                           30/1/13
סיכום דיון 4/2013                           13/2/13
סיכום דיון 5/2013                           27/2/13
סיכום דיון 6/2013                           20/3/13
סיכום דיון 7/2013                           17/4/13
סיכום דיון 8/2013                           8/5/13
סיכום דיון 9/2013                           29/5/13
סיכום דיון 10/2013                         26/6/13
סיכום דיון 11/2013                         10/7/13
סיכום דיון 12/2013                         31/7/13
סיכום דיון 13/2013                         25/8/13
סיכום דיון 14/2013                         11/9/13
סיכום דיון 15/2013                         2/10/13
סיכום דיון 16/2013                         23/10/13
סיכום דיון 17/2013                         29/10/13
סיכום דיון 18/2013                         20/11/13
סיכום דיון 19/2013                         10/12/13
סיכום דיון 20/2013                         24/12/13

2012
סיכום דיון 1/2012                           3/1/12
סיכום דיון 2/2012                           14/2/12
סיכום דיון 3/2012                           13/3/12
סיכום דיון 4/2012                           22/4/12
סיכום דיון 05/2012                         8/5/12
סיכום ישיבה מתוקשבת 06/2012      23/5/12
סיכום ישיבה מתוקשבת 07/2012      31/5/12
סיכום דיון 08/2012                         24/6/12
סיכום ישיבה מתוקשבת 09/2012      4/7/12
סיכום דיון 10/2012                         24/7/12
סיכום דיון 12/2012                         10/9/12
סיכום דיון 13/2012                         9/10/12
סיכום דיון 14/2012                         30/10/12
סיכום דיון 15/2012                         20/11/12
סיכום דיון 16/2012                         5/12/12
סיכום דיון 17/2012                         12/12/12
סיכום דיון 18/2012                         19/12/12
סיכום דיון 19/2012                         26/12/12

2010
סיכום דיון 1/2010                           21/1/2010
סיכום דיון 2/2010                           9/2/2010
סיכום דיון 3/2010                           2/3/2010
סיכום דיון 4/2010                           23/3/2010
סיכום דיון 5/2010                           21/4/2010
סיכום דיון 6/2010                           27/4/2010
סיכום דיון במועצה                           11/5/2010
סיכום דיון 7/2010                           25/5/2010
סיכום דיון 8/2010                           7/6/2010
סיכום דיון 9/2010                           12/6/2010
סיכום דיון 10/2010                         17/6/2010
סיכום דיון 11/2010                         7/7/2010
סיכום ישיבה מתוקשבת 12/2010      26/8/2010
סיכום דיון 13/2010                         31/8/2010
סיכום ישיבה מתוקשבת 14/2010      7/9/2010
סיכום דיון 15/2010                         21/9/2010
סיכום דיון 16/2010                         2/11/2010
סיכום דיון 17/2010                         16/11/2010
סיכום דיון 18/2010                         7/12/2010
סיכום דיון 19/2011                         21/12/2010

2009
סיכום דיון 1-09                               5/1/2009
סיכום דיון 2-09                               12/1/2009
סיכום דיון 3-09                               19/1/2009
סיכום דיון 4-09                               2/2/2009
סיכום דיון 5-09                               16/3/2009
סיכום דיון 6-09                               21/4/2009 
סיכום דיון 7-09                               18/5/2009
סיכום דיון 8-09                               8/6/2009
סיכום דיון 9-09                               29/6/2009
סיכום משאל טלפוני 10-09                6/7/2009
סיכום אסיפת תושבים 11-09             13/7/2009
סיכום דיון 13-09                             17/8/2009
סיכום דיון 14-09                             31/8/2009
סיכום דיון 15-09                             15/9/2009
סיכום דיון 16-09                             13/10/2009
סיכום דיון 17-09                             27/10/2009
סיכום דיון 18-09                             1/11/2009
סיכום דיון 19-09                             24/11/2009
סיכום דיון 20-09                             6/12/2009
סיכום דיון 21-09                             29/12/2009
 
2008

 

 08/12/2008                          פרוטקול ישיבה 2008/18

 17/11/2008                          פרוטקול ישיבה 2008/17

 13/11/2008                          פרוטקול ישיבה 2008/16

הישיבה לא התקיימה בשל הסמיכות לחגים                פרוטקול ישיבה 2008/14

04/09/2008

פרוטקול ישיבה 2008/13

06/08/2008 פרוטקול ישיבה 2008/12
16/07/2008 פרוטקול ישיבה 2008/11
11/06/2008 פרוטקול ישיבה 2008/09
24/05/2008 פרוטקול ישיבה 2008/08
30/04/2008 פרוטקול ישיבה 2008/07
15/04/2008 פרוטוקול ישיבה 2008/06
03/04/2008 פרוטוקול ישיבה 2008/05
12/03/2008 פרוטוקול ישיבה 2008/04
09/02/2008 פרוטוקול ישיבה 2008/03
16/01/2008 פרוטוקול ישיבה 2008/02
02/01/2008 פרוטוקול ישיבה 2008/01
24/12/2007 פרוטוקול ישיבה 2007/15
10/12/2007 פרוטוקול ישיבה 2007/14
 
 
 
ועד מקומי מדרשת בן גוריון | מלכ"ר 501611404 | ת.ד. 184, מדרשת בן גוריון, מיקוד 8499000
טלפון 08-6532124 | פקס: 08-6532189 | דוא"ל:
vaad@mbg.org.il
Facebook