שרותי משרד הפנים במועצה/בב"ש
 
לשירותי משרד הפנים במועצה ובבאר שבע ותעריפיהם לחצו כאן.
תשומת ליבכם כי במידה וברשותכם:
דרכון רגיל (בגיר) שתוקפו שנתיים או יותר - תוכלו לקבל דרכון ביומטרי חכם לעשר שנים ללא עלות.
דרכון לקטין שתוקפו שנתיים או יותר -  תוכלו לקבל דרכון ביומטרי חכם לחמש שנים ללא עלות.
 
עם זאת, דרכון ביומטרי ניתן להוציא אך רק במשרד הפנים ב"ש ולא דרך המועצה.

 
ועד מקומי מדרשת בן גוריון | מלכ"ר 501611404 | ת.ד. 184, מדרשת בן גוריון, מיקוד 8499000
טלפון 08-6532124 | פקס: 08-6532189 | דוא"ל:
vaad@mbg.org.il
Facebook