חוק פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות

הודעות המועצה • 9/5/2018 כניסות

בחודש פברואר אושר חוק פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות, שמטרתו הסדרה ופיקוח על מסגרות הקייטנות.

מתוקף החוק, חלה עלינו חובה לפעול על פי המפורט כאן.

לקובץ תקנות על מחירי הקייטנות לחצו כאן.

ועד היישוב בשיתוף המועצה, עומלים על תוכנית שתהלום את הצרכים של הנוער ותתאים לנהלים.