הרגלי השימוש ושביעות הרצון מהספרייה היישובית

פינת הספריה • 8/1/2019 כניסות

כחלק מהמערך התרבותי, הקהילתי והמחקרי של המועצה, אנו תמיד מחפשים דרכים לשפר ולייעל את השרות ולהגדיל את המודעות בדבר פעילות רשת הספריות ברמת הנגב.

לפיכך, נשמח אם תמלאו טופס על הרגלי השימוש ושביעות הרצון מהספרייה היישובית בקישור שלהלן.

חשוב לשים לב כי השאלון הינו אנונימי, ונועד אך ורק לשפר את איכות הפעלת רשת הספריות לטובת התושב.

לשאלון לחצו כאן.