אישורי תושב

מידע שימושי • 10/1/2018 כניסות

מס הכנסה מחייב את הזכאי לאישור התושב, לחתום עליו במעמד קבלתו. הנכם מוזמנים להגיע למזכירות היישוב עם המסמכים הנחוצים, לקבלת אישור התושב.

אנא היו סבלניים והקדישו זמן לקריאה מעמיקה של ההנחיות המובאות להלן, למניעת מסמכים חלקיים או לא מדוייקים.
תושבים אשר אינם יכולים להגיע בשעות קבלת הקהל, מוזמנים להביא יפוי כח מבן/ת זוגם/ן.

להלן פירוט הקריטריונים והמסמכים הנחוצים.

מסמכים שחובה להביאם - תושב המתגורר ביישוב מעל שנתיים

  1. טופס "בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב" מלא וחתום של מס הכנסה (טופס 1312) להורדה לחץ כאן.
  2. שימו לב – חל עדכון באישורי התושב – על שני בני הזוג להיות רשומים כתושבים ביישובנו, כדי להיות זכאים לאישור תושב. לשם כך, יש להגיע עם ת.ז. של מבקש האישור ות.ז. של בן הזוג, המעידות על מגורים במדרשה. יש לוודא כי הכתובת הרשומה בתעודת הזהות הינה מדרשת בן גוריון ולא שדה בוקר. על התושבים הרשומים בשדה בוקר, לפנות למזכירות היישוב לשם שינוי כתובתם, טרם הגשת בקשה לאישור תושב.
  3. יפוי כח, במידה ובן/ת הזוג, מגיע/ה במקום התושב, לקבל את אישור התושב. לטופס לחצו כאן.

מסמכים שחובה להביאם - תושב המתגורר ביישוב עד שנתיים או שזו לו הפעם הראשונה לבקש אישור תושב

המסמכים המפורטים בסעיפים 1-2.

מי שמתגורר בשכירות: חוזי שכירות עוקבים, המכסים את משך המגורים ממועד ההגעה ליישוב ולחצי שנה קדימה לפחות, ממועד הבקשה.

במקרה של שני בני זוג: שניהם צריכים להיות רשומים בחוזה וחתומים עליו. אם רק אחד/ת מבני הזוג רשום או חתום/מה על חוזה השכירות, עליו/ה לצרף טופס הצהרה על מגורים ביישוב מדרשת בן גוריון עם/בלי קרוב משפחה.
אנא וודאו כי מספרי תעודות הזהות על גבי חוזי השכירות נכונים ומלאים.

תושבים המתגוררים בדירות השירות של תאגיד מדרשת שדה בוקר והמחדשים את חוזה השכירות מידי שנה, פטורים מלהביא את חוזה השכירות. התאגיד העביר למזכירות היישוב את רשימת דייריו - יש לוודא טלפונית מול מזכירות היישוב, שאתם אכן מצויים ברשימה שהתקבלה מהתאגיד. בני זוג או ילדים שאינם רשומים בחוזי השכירות של התאגיד, צריכים לצרף טופס הצהרה על מגורים ביישוב מדרשת בן גוריון עם/בלי קרוב משפחה.

מי שמתגורר בבית בבעלותו או אצל תושב אחר (הורים, בני זוג וכד') יגיש הצהרה העל מגורים ביישוב מדרשת בן גוריון עם/בלי קרוב משפחה.

להורדת הצהרה העל מגורים ביישוב מדרשת בן גוריון עם/בלי קרוב משפחה, לחצו כאן.