אישורי תושב שנת 2019 ואחורה

מידע שימושי • כניסות

תושבים יקרים,

עליכם למלא את כל הטפסים הנדרשים, להעבירם אלינו ולקבל אישור על תקינותם / לקבל הנחיות להשלמה.

אנו נוודא שאתם מופיעים ברשימת משלמי הארנונה, או שילדכם רשומים ברשימות בתי הספר והגנים, אם יהיה צורך, נפנה אליכם בבקשה להשלים את האישור הרלוונטי.

האישור ינתן לאחר שנת מגורים מלאה ביישוב.

ישנן שתי אופציות להעברת המסמכים לועד המקומי:

1. באפליקציית 106 של המועצה: שירותים בקליק => בקשה לאישור תושב => מדרשת בן גוריון ולהמשיך למלא בהתאם להנחיות.

להלן קישורים להורדת האפליקציה לטלפון הסלולארי:

אנדרואיד: https://goo.gl/qv46Pc.

אייפון: https://goo.gl/vrjPFE.

2. בקישור המובא כאן.

3. בדוא"ל למזכירות היישוב: vaad@mbg.org.il.

לאחר ווידוא תקינות הטפסים, נבקשכם לתאם מועד הגעה לאיסוף האישור: 08-6532124, או שתוכלו לבקש לשלוח אותו בדואר בעלות בסך 10 ש"ח.

להלן פירוט הקריטריונים והמסמכים הנחוצים לקבלת אישור תושב - אנא קראו את כל הפרטים בתשומת לב.

במעמד קבלת האישור, יש לחתום על הצהרת המבקש.

תושב אשר אינו יכול להגיע בשעות קבלת הקהל, מוזמן לשלוח בן משפחה לאיסוף האישור. באחריותו הבלעדית של התושב, לחתום על הצהרת המבקש שעל גבי אישור התושב, לפני העברת המסמך לרשויות/למעסיק/לכל גורם אחר.

  1. טופס "בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב" מלא וחתום של מס הכנסה (טופס 1312) להורדה לחץ כאן. נא לציין (ליד שם ביה"ס) באיזו כיתה הילד/ה לומד/ת. לנוחיותכם, הכנו דוגמת טופס "בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב" - מלא, כדי שתוכלו למלאו כנדרש. לטופס המלא, לחצו כאן.
  2. שימו לב – על שני בני הזוג להיות רשומים כתושבים ביישובנו, כדי להיות זכאים לאישור תושב. לשם כך, יש להעביר ת.ז. של מבקש האישור ות.ז. של בן הזוג, המעידות על מגורים במדרשה עם ספח פתוח לרווחה על כל חלקיו. יש לוודא כי הכתובת הרשומה בתעודת הזהות הינה מדרשת בן גוריון ולא שדה בוקר. על התושבים הרשומים בשדה בוקר, לפנות למזכירות היישוב לשם שינוי כתובתם, טרם הגשת בקשה לאישור תושב.
  3. אישור על תשלום חשבונות המים והחשמל לפחות החל מספטמבר בשנה שקדמה לשנת המס, לגביה מבוקש אישור התושב - מי שמתגורר במעונות האוניברסיטה, עליו לפנות לסיגלית 08-6596842 / נעה 08-6596711. אנא וודאו כי מספרי תעודות הזהות על גבי האישורים נכונים ומלאים.

תושבים שמתגוררים בדירות השירות של התאגיד ובשכונות נווה צין ונו בוקר - שימו לב למובא בתחתית

העמוד.

4. חוזה שכירות או הצהרה על מגורים במדרשת בן גוריון:

  • מי שמתגורר בשכירות: חוזה שכירות לפחות החל מספטמבר בשנה שקדמה לשנת המס לגביה מבוקש אישור התושב ותקף לחצי שנה קדימה.
  • מי שמתגורר במעונות, אישור מהאוניברסיטה (סיגלית 08-6596842 / נעה 08-6596711), על מגורים במעונות קמפוס שדה בוקר, לפחות החל מספטמבר בשנה שקדמה לשנת המס לגביה מבוקש אישור התושב ותקף לחצי שנה קדימה.

במקרה של שני בני זוג: שניהם צריכים להיות רשומים בחוזה וחתומים עליו.

אם רק אחד/ת מבני הזוג רשום או חתום/מה על חוזה השכירות, עליו/ה לצרף טופס הצהרה על מגורים ביישוב

מדרשת בן גוריון עם/בלי קרוב משפחה (מובא בתחתית העמוד).

אנא וודאו כי מספרי תעודות הזהות על גבי חוזי השכירות נכונים ומלאים.

תושבים שמתגוררים בדירות השירות של התאגיד - שימו לב למובא בתחתית העמוד.

  • מי שמתגורר אצל תושב אחר (הורים, בנים/ות וכד'), יגיש הצהרה על מגורים ביישוב מדרשת בן גוריון עם/בלי קרוב משפחה (מובא בתחתית העמוד).

הסעיפים הבאים, יבדקו ברשימות שמצויות בידינו ואם יהיה צורך, נפנה אליכם להשלמות:

  • מי שיש לו ילדים מתחת לגיל 18: אישור ממוסד הלימוד על כך שהילד לומד במוסד לימוד ביישוב (גנים / בי"ס יסודי / תיכון) לפחות החל מספטמבר בשנה שקדמה לשנת המס לגביה מבוקש אישור התושב. מוסדות אלה מעבירים אחת לתקופה, רשימות של התלמידים למזכירות היישוב. אנו נודיעכם אם אינכם מופיעים ברשימות אלה. חשוב לציין את שם ביה"ס והכיתה, שבהם לומדים הילדים.
  • אישור מכרטסת המיסים (ארנונה) של הרשות, לפחות החל מספטמבר בשנה שקדמה לשנת המס לגביה מבוקש אישור התושב. המועצה מעבירה אחת לתקופה, את הרשימה למזכירות היישוב. אנו נודיעכם אם אינכם מופיעים ברשימה זו.
  • תושבים המתגוררים בדירות השירות של תאגיד מדרשת שדה בוקר והמחדשים את חוזה השכירות מידי שנה, פטורים מלהביא את חוזה השכירות. התאגיד מעביר למזכירות היישוב את רשימת דייריו - אנו נודיעכם אם אינכם מופיעים ברשימה זו. בני זוג או ילדים שאינם רשומים בחוזי השכירות של התאגיד, צריכים לצרף טופס הצהרה על מגורים ביישוב מדרשת בן גוריון עם/בלי קרוב משפחה (מובא בתחתית העמוד).
  • תושבים המתגוררים בדירות השירות של תאגיד מדרשת שדה בוקר ובשכונות נווה צין ונווה בוקר - התאגיד והמועצה מעבירים למזכירות היישוב את הרשימות - אנו נודיעכם אם אינכם מופיעים ברשימות אלה.

להורדת הצהרה על מגורים ביישוב מדרשת בן גוריון עם/בלי קרוב משפחה, לחצו כאן.