אישורי תושב

מידע שימושי • 10/1/2018 כניסות

תושבים יקרים,

להלן פירוט הקריטריונים והמסמכים הנחוצים לקבלת אישור תושב.

אנא הקפידו להעביר את כל המסמכים הנדרשים, על פי המפורט מטה.

לאחר איסוף כל המסמכים, יש לתאם הגעה למזכירות היישוב 08-6532124.

במעמד קבלת האישור, יש לחתום על הצהרת מבקש. תושב אשר אינו יכול להגיע בשעות קבלת הקהל, מוזמן לשלוח מיופה כח. יש להביא יפוי כח חתום על ידי מבקש אישור התושב. ליפוי הכח לחצו כאן.

מסמכים שחובה להביאם:

  1. טופס "בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב" מלא וחתום של מס הכנסה (טופס 1312) להורדה לחץ כאן.
  2. שימו לב – על שני בני הזוג להיות רשומים כתושבים ביישובנו, כדי להיות זכאים לאישור תושב. לשם כך, יש להגיע עם ת.ז. של מבקש האישור ות.ז. של בן הזוג, המעידות על מגורים במדרשה. יש לוודא כי הכתובת הרשומה בתעודת הזהות הינה מדרשת בן גוריון ולא שדה בוקר. על התושבים הרשומים בשדה בוקר, לפנות למזכירות היישוב לשם שינוי כתובתם, טרם הגשת בקשה לאישור תושב.
  3. מי שיש לו ילדים מתחת לגיל 18: אישור ממוסד הלימוד על כך שהילד לומד במוסד לימוד ביישוב (גנים / בי"ס יסודי / תיכון) לפחות החל מספטמבר בשנה שקדמה לשנת המס לגביה מבוקש אישור התושב. מוסדות אלה מעבירים אחת לתקופה, רשימות של התלמידים למזכירות היישוב. מומלץ ליצור קשר עם מזכירות היישוב מראש, לוודא שילדיכם מצויים ברשימות אלה.
  4. מי שמתגורר בדירות השירות של התאגיד / במעונות האוניברסיטה, אישור מגזברות התאגיד (יהודית 08-6599742/3/6) / מהאוניברסיטה (סיגלית 08-6596842 / נעה 08-6596711), על תשלום חשבונות המים והחשמל, לפחות החל מספטמבר בשנה שקדמה לשנת המס, לגביה מבוקש אישור התושב. אנא וודאו כי מספרי תעודות הזהות על גבי האישורים נכונים ומלאים.
  5. אישור מכרטסת המיסים (ארנונה) של הרשות, לפחות החל מספטמבר בשנה שקדמה לשנת המס לגביה מבוקש אישור התושב. המועצה מעבירה אחת לתקופה, את הרשימה למזכירות היישוב. מומלץ ליצור קשר עם מזכירות היישוב מראש, לוודא שאתם מצויים ברשימה זו.
  6. חוזה שכירות או הצהרה על מגורים במדרשת בן גוריון:
  • מי שמתגורר בשכירות: חוזי שכירות עוקבים, המכסים את משך המגורים ממועד ההגעה ליישוב, לפחות החל מספטמבר בשנה שקדמה לשנת המס לגביה מבוקש אישור התושב.

במקרה של שני בני זוג: שניהם צריכים להיות רשומים בחוזה וחתומים עליו.

אם רק אחד/ת מבני הזוג רשום או חתום/מה על חוזה השכירות, עליו/ה לצרף טופס הצהרה על מגורים ביישוב

מדרשת בן גוריון עם/בלי קרוב משפחה.

אנא וודאו כי מספרי תעודות הזהות על גבי חוזי השכירות נכונים ומלאים.

  • תושבים המתגוררים בדירות השירות של תאגיד מדרשת שדה בוקר והמחדשים את חוזה השכירות מידי שנה, פטורים מלהביא את חוזה השכירות. התאגיד מעביר למזכירות היישוב את רשימת דייריו - יש לוודא טלפונית מול מזכירות היישוב, שאתם אכן מצויים ברשימה שהתקבלה מהתאגיד. בני זוג או ילדים שאינם רשומים בחוזי השכירות של התאגיד, צריכים לצרף טופס הצהרה על מגורים ביישוב מדרשת בן גוריון עם/בלי קרוב משפחה.
  • מי שמתגורר בבית בבעלותו או אצל תושב אחר (הורים, בני זוג וכד') יגיש הצהרה העל מגורים ביישוב מדרשת בן גוריון עם/בלי קרוב משפחה.

להורדת הצהרה על מגורים ביישוב מדרשת בן גוריון עם/בלי קרוב משפחה, לחצו כאן.