שיפור הנראות

מוניציפליה • כניסות

תושבים יקרים,

בימים אלו אנו מתחילים בביצוע עבודות גינון לשיפור הנראות ולרווחת הילדים באזור שמול הגנים.

במקביל, מתחילים בעבודת בנייה של שני מרכזי מחזור ברחבי הישוב.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לאגף שפ"ה וסביבה.