משק המים היישובי, יעבור לניהול מי רמת הנגב החל מינואר 2019

מידע שימושי • כניסות

משק המים היישובי, יעבור לניהול מי רמת הנגב החל מינואר 2019.

תושבי נווה בוקר ונווה צין, מתבקשים למלא טופס על הצהרת מס' הנפשות וצילום ת.ז. עם ספח, עד 30/11/18.

למכתבה של מנכ"לית המועצה - אדוה לויד, לפרטים מלאים ולהנחיות, לחצו כאן.

ניתן להעביר את המסמכים באופנים הבאים:

משק המים בניהול היישוב עד 31/12/18

התחייבות התחברות לספק מים

משתכנים אשר מבקשים לקבל אישור על התחברות לספק מים, עבור קבלת היתר הבניה, מתבקשים למלא את הטפסים הבאים ולהעבירם למזכירות היישוב בדוא"ל, בפקס או להניחם בתיבת העץ שבכניסה למזכירות:

  1. התחייבות התחברות לספק מים להיתר בניה. להורדה לחץ כאן.
  2. בחירת אופן תשלום התקנת שעון המים וחשבון המים לכשיותקן מד המים, לחיוב כ. אשראי לחץ כאן, לחיוב חשבון הבנק לחץ כאן, או בלשונית גביה.

הזמנת שעון מים

משתכנים אשר מבקשים להזמין שעון מים, מתבקשים למלא את טופס הזמנת שעון מים, לצרף את היתר הבניה ולהעבירם למזכירות היישוב בדוא"ל, בפקס או להניחם בתיבת העץ שבכניסה למזכירות. להורדה לחץ כאן.

התקנת שעון המים כרוכה בתשלום, נא ליצור קשר טלפוני עם מזכירות היישוב לאחר העברת הניירת הנדרשת.

טופס החלפת דייר

תושבים המשכירים או שוכרים בתים, מתבקשים למלא את טופס החלפת דייר בעת החלפת דיירים ולהעבירו לממזכירות היישוב בדוא"ל, בפקס או להניחו בתיבת העץ שבכניסה למזכירות.

להורדה לחץ כאן.

עדכון מס' הנפשות ביחידת הדיור

לעדכון מס' הנפשות ביחידת הדיור, אנא מלאו את טופס עדכון מספר נפשות בבית - להורדה לחץ כאן.

לטופס יש לצרף העתק ת.ז. של כל מי שמלאו לו 18 שנים, עם הספח שבו מצויין שמקום המגורים הינו במדרשת בן גוריון.

ילדים מתחת לגיל 18, יש לצרף העתק מספח ת.ז. ההורים שבו הילדים רשומים.

תושבים שסיימו את בניית ביתם וקיבלו טופס 4, מתבקשים להציגו במזכירות היישוב, על מנת לעדכן את חשבון המים מתעריף בניה לתעריפים המקובלים.

לחוזר מנהל הרשות לספקי מים בנושא מנגנון עדכון ודיווח למספר נפשות מוכר של צרכני המים, לחץ כאן.

לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), תשנ"ד-1994, לחץ כאן.

בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה

לבקשה לחצו כאן.

אנא תשומת ליבתכם, כי יש לצרף לבקשה אסמכתא לתיקון הנזילה.