החלה ההרשמה לחינוך הקהילתי המשלים לשכבות ג'-י"ב

חינוך קהילתי משלים • 11/12/2018 כניסות