חוגי טיול מטיבי לכת, ע"ש אלישע קולבקר: אל נחל קינה-קאטר שביב והר כמריר

הודעות המועצה • 4/11/2018 כניסות