חג המעלות- חג תנועות הנוער המועצתי

חינוך קהילתי משלים • 3/10/2018 כניסות

מחלקת נוער ותנועות הנוער מתרגשות להזמינכם לטקס חג המעלות- חג תנועות הנוער המועצתי/

23/10/18 , בשעה 18:00, ברביבים.

יעל רחימפור

רכזת תנועות הנוער

052-5551007