קול קורא: עדכון תאריך הגשה - נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות + נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ובנקלטים חדשים בפריפריה

הודעות שונות • כניסות

לקול הקורא, לחצו כאן.