לתושבים שלום ביום חמישי יקיימו ריסוסים בשוחות הביוב הציבוריות

מזכירות • 14/6/2022 כניסות

לתושבים שלום

ביום חמישי יקיימו ריסוסים בשוחות הביוב הציבוריות במדרשה בכל השכונות

לתשומת ליבכם

מי רמת הנגב