מוזמנים להרצאה עקידת יצחק בראי היהדות ההומניסטית מוצ"ש 17/9

תרבות • 15/9/2022 כניסות