סקר משפחות

מזכירות • 28/11/2018 כניסות

תושבים יקרים,

במזכירות היישוב עולה צורך לעדכון של מאגר נתונים אודות המתגוררים בישוב.

על כן, בימים אלה, החלו סוקרים מתנדבים לעבור בבתים עם שאלון "כרטיס המשפחה".

מדובר בשיתוף פעולה בין ועד היישוב לבין התיכון לחינוך סביבתי, במסגרת מחוייבות אישית של התלמידים.

בני הנוער התנדבו לעבור בבתים ולסייע במידת הצורך, במילוי השאלון.

תודה לסוקרים גבריאל אינובלוצקי ונועם ירדן.

מודים לכם על שיתוף הפעולה