שיווק קרקעות בנווה בוקר ג' - עדכון התקדמות

מזכירות • 29/3/2018 כניסות

מזכירות הישוב יחד עם המועצה האזורית, פועלים מול רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון להוצאה מהירה של מכרז הקרקעות בנווה בוקר ג'.

העדכון האחרון הוא, כי טרם אושרו עלויות הפיתוח ע"י משרד השיכון.

המועצה והישוב פועלים בעניין לקדם את האישור ובמקביל לזרז את שמאות המגרשים ע"י רשות מקרקעי ישראל.

לאחר שני אלה יצא המכרז בהתאם לחשיפת הפרוייקט שהתקיימה בישוב בתחילת השנה.

אין כרגע תאריך יעד, אך אנו מתקדמים ועוקבים.

נעדכן על כל התפתחות.