הודעה לציבור תושבי רמת הנגב - טיפול בכלבים משוטטים

הודעות המועצה • כניסות

בשבועות הקרובים תחל פעילות של יחידת הפיצו"ח, בטיפול בנושא כלבים משוטטים ברחבי המועצה. פעילות זו תתבצע במהלך החודשים הקרובים.

מטרת הפעילות הינה, שמירה על בריאות הציבור על ידי מניעת הפצת מחלת הכלבת באזורנו ומניעת מטרדים ומפגעים קשים אשר נגרמים לתושבים, לחממות ולבעלי-חיים אחרים באזור.

הבסיס החוקי להפעלת נוהל זה הינו פקודת הכלבת 1934.

לפיכך, התושבים מתבקשים לקשור את כלביהם ולשמור עליהם צמודים אליהם ולא להניח להם לשוטט חופשי.

בברכת בריאות

ד"ר עדי ולרשטיין

הרופאה הוטרינרית הרשותית

מ. א. רמת הנגב