קהילה חושבת חינוך קהילתי - עדכון מההצל"ח - תהליכים בנוגע לתנועת הנוער ביישוב

חינוך קהילתי משלים • כניסות

1.7.19

עדכון מההצל"ח - תהליכים בנוגע לתנועת הנוער ביישוב

קהילת מדרשת בן גוריון!

בחודשים האחרונים אנו עוקבים מקרוב אחר המשבר שפרץ בתנועת בני המושבים. אנו מלווים משבר זה מקרוב ולומדים את המשמעויות הרבות שלו. לכל מי שלא מעודכן, תקציר השתלשלות העניינים מצורף מיד לאחר מכתב זה.

לפי החלטת הוועדה המועצתית, שדנה בנושא תנועת הנוער - שנת הלימודים הקרובה, מפעלי הקיץ, סמינר מד״צים, שנת השירות והמחנות, יופעלו על ידי "התנועה החדשה" (שם זמני) הנמצאת תחת "השומר החדש".

המועצה החליטה שהשנה הקרובה תהיה שנת בוחן, בה יעשה תהליך מועצתי, לשם בחינת כל תנועות הנוער, לפני שיוכרע מי תהיה תנועת הנוער במועצה בטווח הארוך. לשם כך, הוקמה ועדה מועצתית שזה תפקידה ובה נציגים מכל ישובי המועצה. השאיפה היא למצוא תנועת נוער אחת שתתאים לכל הישובים.

ועד היישוב וההנהלה הציבורית לחינוך, החליטו, כי במקביל לתהליך שיתבצע במועצה, עלינו כיישוב, לנצל את ההזדמנות לעשיית תהליך כולל, בו נגדיר מה הן הציפיות שלנו מתנועת הנוער והחינוך הבלתי פורמלי בכלל – מה מטרתם ביישוב? כיצד אנו רואים את שילובם בקהילה שלנו? מה אנו מצפים שיעניקו לבני הנוער שלנו? אנו מציעים שתהליך זה יעשה תוך מעורבות ושיתוף של כלל הקהילה, כולל הנוער. בסופו של תהליך זה, נצא עם החלטה – איזו תנועת נוער מתאימה ביותר ליישוב שלנו וכיצד משתלבת פעילות התנועה, עם שאר פעילויות הנוער פה ביישוב.

זהו תהליך מורכב ולא פשוט, רווי יצרים או מייצר אדישות, אך יש לו חשיבות ראשונה במעלה ביישוב שלנו. את התהליך תוביל קבוצה שתהיה מורכבת מתושבים בעלי עניין, נציגי ועד, נציגי ההנהלה הציבורית לחינוך, נציגי החינוך הבלתי פורמאלי ונציגי נוער.

בכל מקרה, העקרונות שאנו נקפיד עליהם הינם:

1. שקיפות, שיתוף הציבור בכלל והנוער בפרט, לכל אורך התהליך.

2. מחויבות מלאה להמשך תפקודה המלא של חברת הילדים והנוער ולפיתוח החינוך הקהילתי ביישוב.

לוח הזמנים צפוף מעט, יש כוונה מועצתית להגיע להחלטה לגבי הקיץ הבא עד דצמבר הקרוב על מנת לאפשר לארגונים השונים להיערך בהתאם.

אנו מזמינים את הרואים עצמם מעצבים את עתיד החינוך בישוב, לקחת חלק בתהליך ובחשיבה המשותפת.

בכל מחשבה ושאלה, ניתן לפנות לנציגי הוועד האמונים על החינוך בישוב - אלון גור ורן פינקלשטיין או אל נציגות הישוב בוועדה המועצתית - טלי אילני ועומר רותם.

בברכה,

ההנהלה הציבורית לחינוך - מדרשת בן גוריון

תקציר השתלשלות העניינים - תנועת בני המושבים

ב-3.10.18 החליטה מועצת תנועת המושבים להפריד את תנועת בני המושבים מתנועת הנוער העובד והלומד (הנוע"ל) ולהפוך להיות תנועת נוער עצמאית של כלל המרחב הכפרי.

מהלך זה נבע מטענת הנהלת בני המושבים, שהנוע"ל מצמצם ומצר את רגליה של התנועה באופן עקבי ומתנהלת בחוסר שקיפות בכל העניינים הכספיים והארגוניים מולה.

בחודשים האחרונים, תנועת המושבים עשתה ניסיונות למצוא דרך לאפשר את עצמאות תנועת הנוער "בני המושבים", ללא הצלחה ובהתאם לכך, בחרה התנועה לחזור לפעילות במסגרת הנוע"ל.

בשלב זה הנהגת "בני המושבים" הציעה לחבור לארגון "השומר החדש" כדי לקבל סיוע בהתנהלותה לקראת עצמאות.

נכון ליום ה' 23.05.19 בשעות אחה"צ, התקבלה הודעה מטעם נציגי ראשי המועצות האזוריות (לאחר שפגשו הן את הנהלת הנוע"ל והן את הנהלת השומר החדש) האומרת:

"בסיכום מפגש נציגי ראשי מועצות אזוריות, הודיעו כי ימליצו לראשי המועצות כי ״מפעלי הקיץ ושנת הלימודים הקרובה - יופעלו על ידי "התנועה החדשה", בעזרת ״השומר החדש״ ובמקביל יוקם צוות משותף להקמת תנועת נוער עצמאית, שתאחד את המועצות ותבסס פעילות חינוכית - ערכית ברוח המרחב הכפרי.״ וקראו לכל התנועות המיישבות להצטרף אליהם."