הסרת מראות מרחוב הר אבנון

פיתוח נווה בוקר ג • כניסות

תושבים יקרים,

בעקבות עבודות הפיתוח ברחוב הר אבנון, יורדו המראות.

לכן נבקשכם, ביציאה מהרחובות לנסוע במשנה זהירות.