אסיפת תושבים עם ראש המועצה ערן דורון, בנושא: ניקוז מצוק הצינים וטיילת המצוק

מזכירות • 18/12/2018 כניסות