פסח בצריף בן גוריון

הודעות ממוסדות היישוב • כניסות