קפה חברותא: "תעזו, תתמידו, תצליחו" (בן גוריון) חינוך ברמת הנגב, עם ד"ר ספי מלכיאור

תרבות • 9/1/2019 כניסות