קול קורא גולדהירש – פרס מחקר בגובה 4,000 ₪ לעבודות מוסמך בתחומי חקר השואה

הודעות ממוסדות היישוב • 14/10/2018 כניסות