פינות הגזם

מוניציפליה • 20/6/2018 כניסות

תושבים יקרים,

נבקשכם לפנות לפינות הגזם, גזם בלבד.

המועצה תדאג לריסוקו לשימוש גנני.

שכונות התאגיד - נבקשכם לשים דגש על הוצאת הגרוטאות למדרכות בלבד ביום הפינוי ולא להניחם בפינות הגזם.

תודה על תשומת ליבכם