הרשמה לשנה"ל תשע"ט לעולים לכתה א' ולתלמידים חדשים - בי"ס נגב סיני

מזכירות • 18/3/2018 כניסות

שלום רב,

לקראת היערכות לשנה"ל הבאה, אנו פותחים את ההרשמה הפנימית לבית הספר (רישום זה רלוונטי רק לתושבי המועצה). בנוסף תפורסם בזמן הקרוב הרשמה אינטרנטית של המועצה (שלב הכרחי לרישום סופי לבי"ס).

  • אנא מלאו את הפרטים ב דף הרשמה, והשיבו למשרד בית הספר בדוא"ל חוזר אל rngmmd@gmail.com .
  • משפחות חדשות שנקלטות, יש לפנות למחלקת חינוך אל מאיה אלמליח במייל - maya@rng.org.il ולצרף לפניה חוזה שכירות דירה / אישור קליטה מהועד היישובי.
  • משפחות שעוזבות ונדרשות לאישור גריעה ( לצורך רישום ברשות אחרת), יש לפנות למחלקת חינוך אל מאיה אלמליח במייל - maya@rng.org.il ולצרף לפניה 1. טופס בקשת גריעה. 2. חוזה שכירות דירה / אישור עזיבה מהוועד היישובי.

בברכה,

בי"ס ממ"ד נגב סיני