התנהלות הנוער במרחב הציבורי

מזכירות • כניסות

שלום רב,

כקהילה הגרה בישוב לא קטן, העיסוק בחינוך ומתן מענה לבני הנוער בכלל ובחופשת הקיץ בפרט, מהווה חלק חשוב מחיינו. לצד ארגון פעילויות בשעות הפנאי, פתיחת מועדון נוער וזמינות מדריכים, עלה גם הצורך לעסוק בתופעות לא רצויות, אשר אנו עדים להן בקרב הנוער. במהלך השנה ובמיוחד בחופשות, ישנן תופעות של שוטטות, ונדליזם, שימוש באלכוהול ובסמים, פריצות ועוד.

בחודשים האחרונים פעל צוות חשיבה משותף למספר גורמים וגיבש מדיניות יישובית לטיפול בתופעות אלו.

בצוות לקחו חלק נציגי הוועד (רן פינקלשטיין ואלון גור), רכז הביטחון היישובי (יותם דיאמנט), נציגי החינוך הקהילתי משלים (זיו ארני ונועם רום), נציג השיטור הקהילתי (ירון ועקנין), רכזת סיירת ההורים (מיכל שמש), ורכזת המניעה במועצה (בתשבע פטל לביאן). בהמשך, הוצגה התכנית בפני הוועד, נציגי בתי הספר והמועצה.

הוחלט כי כישוב, אנו מעוניינים להביא למיגור תופעות שאינן מקובלות בקרב הנוער במרחב הציבורי. ההבנה היא כי על מנת לעשות זאת יש צורך בשיתוף כלל הגורמים העוסקים בחינוך בקהילה: בתי הספר, החינוך הקהילתי, המועצה וכמובן ההורים. לצד עצירת האירועים בפועל ויידוע הורים, ברור שיש לעשות עבודה חינוכית מתמשכת מול הנוער.

על מנת להבין כיצד אנו מתמודדים עם בעיה זו ברמה המערכתית, הוחלט על דפוס פעולה, אותו אנו מביאים לידיעת התושבים:

דיווח על אירועים בזמן אמת

באירועי אלכוהול או סמים במרחב הציבורי, יש לדווח ישירות ובזמן אמת לרכז הביטחון היישובי - יותם דיאמנט 054-8098466.

באירועים של שוטטות, פריצות, וונדליזם או נהיגה פרועה - יש לדווח ישירות לסייר 058-7883661.

פגיעה מינית - יש לעצור את האירוע ולדווח ישירות למשטרה ולרכז הביטחון היישובי.

אנו מקווים ומצפים מהתושבים, לעזור לנו לעצור תופעות אלו ולעדכן אותנו בזמן אמת.

טיפול באירוע

צוות הביטחון ויותם, יהיו אחראים לעצירת האירוע. רכז הביטחון יהיה אחראי לעדכון הורי הנערים המעורבים ובמידת הצורך ובהתאם לאירוע, יעדכן את המשטרה.

רכז הביטחון יהיה בקשר ישיר עם רכז החינוך הקהילתי המשלים ויעדכן אותו באירועים השונים.

שיתוף פעולה ועבודה מתמשכת עם הנוער

החינוך הקהילתי, יהיה אחראי לשיתוף הגורמים הרלוונטיים בפרטי האירוע (בהתאם לצורך ולנסיבות) ויהיה בקשר קבוע עם בתי הספר, סיירת הורים, מחלקת הרווחה, מחלקת המניעה במועצה ונציגי הוועד בישוב.

מתוך התייעצות עם הגורמים השונים, יגובשו דרכי פעולה מול הנער/ה על מנת למצוא מענה מתאים. כמו כן, צוות החינוך הקהילתי ייתן מענה להורים בהתייעצויות, בשיתוף ובחשיבה משותפת.

לסיכום

חשוב לנו כקהילה, להביא לכך, שהמרחב הציבורי יהיה נעים ובטוח לגידול ולחינוך הילדים והנוער.

הצלחת התהליך תלויה בשיתוף הפעולה של כולנו: תושבים, הורים, אנשי חינוך וכלל הגורמים בקהילה.

בברכה,

אבשה כהן

יו"ר הועד המקומי