קן מדרשת בן גוריון מחפש מדריכים ופעילים לתנועה בשנה הבאה!

חינוך קהילתי משלים • 25/5/2020 כניסות