פחים כתומים

הודעות המועצה • 4/11/2018 כניסות

אנו בתקופת בחינת הפחים הכתומים.

מבקשות להתאזר במעט סבלנות, כמו בכל תהליך חדש.

מפתח החלוקה לפחים הכתומים ברמת נגב הינו פח אחד ל - 5 בתים וזאת לאחר משא ומתן עם תאגיד תמיר.

בכל הארץ המפתח הוא פח ל - 6 בתים עפ"י המפרט של תאגיד תמיר שמספק את הפחים הכתומים...

אגף שפ"ה יבחן בחודש הקרוב את המציאות בכל ישוב ולפי זה יראה איפה יש צורך להוסיף נקודתית, לתגבר ולשפר, בהתאם לצורך ובמידת האפשר.

אנחנו בתחילת התהליך. בוחנים ומנסים להשתפר תמיד.

בכל מקרה הפח הכתום הוא לא לכל משפחה.

שנמשיך למחזר...

הילה קפלן ויעל גרינוולד

אגף שפ"ה