סדרת "המשפחה בראי הספרות": משיריו של חיים גורי - האב הגדול, ראש השבט של השירה העברית בדורנו

פינת הספריה • 20/2/2018 כניסות