איסור הכנסת ילדים לא מחוסנים למערכות החינוך עקב התפשטות מחלת החצבת

הודעות המועצה • 31/12/2018 כניסות