סגירת כביש מרחב עם–ירוחם עקב מרוץ

מזכירות • 11/2/2018 כניסות

ביום רביעי 21/2/18 יסגר כביש מרחב עם–ירוחם עקב מרוץ, בין השעות 13:30-15:30.