מכתב ממהנדסת המועצה- תהליכי תכנון ביישוב

הודעות המועצה • 7/1/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב יידוע לישוב - תהליכי תכנון בישוב 5.1.21

שלום רב,

מצ"ב מכתב משירה מוריוסף, מהנדסת המועצה, בנוגע לתהליכי תכנון ביישוב.