הזמנה להגשת הצעות להשכרת משרד (משרד כ"א לשעבר מול בית הכנסת)

לוח משכירים/שוכרים/סאבלט/החלפת בתים • 3/10/2018 כניסות

מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ) מזמינה בזאת הצעות להשכרת משרד (משרד כ"א לשעבר מול בית הכנסת) במדרשת בן גוריון. שטח הנכס 17 מ"ר ועוד 14 מ"ר חצר.

שאלות הבהרה ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל: sigal.boker@gmail.com או בטלפון 08-6599707.

יש להגיש הצעה מפורטת, כולל מטרת השכירות ומחיר המוצע.

את ההצעה יש לשלוח לדוא"ל לעיל או להעביר במסירה ידנית ללשכת מנכ"ל המדרשה.

המדרשה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

בברכה, סיגל שושן מנהלת נכסים