אלה פנינו

הודעות שונות • כניסות

אלה פנינו. האם זה מחויב המציאות?

יאיר זרמי