שרותי משרד הפנים במועצה/בב"ש

מידע שימושי • כניסות

לשירותי משרד הפנים במועצה ובבאר שבע ותעריפיהם לחצו כאן.

תשומת ליבכם כי במידה וברשותכם:

  • דרכון רגיל (בגיר) שתוקפו שנתיים או יותר - תוכלו לקבל דרכון ביומטרי חכם לעשר שנים ללא עלות.
  • דרכון לקטין שתוקפו שנתיים או יותר - תוכלו לקבל דרכון ביומטרי חכם לחמש שנים ללא עלות.

עם זאת, דרכון ביומטרי ניתן להוציא אך רק במשרד הפנים ב"ש ולא דרך המועצה.