חודש הקריאה בספריות רמת הנגב יוצא לדרך

פינת הספריה • כניסות