ההרשמה לאשכול גני הילדים ולצהרונים לשנת תש"פ החלה!

גני ילדים • כניסות

להורים שלום,

להלן קישורים לחוברות ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ:

חוברת רישום לגני משרד העבודה - גילאי 0-3.

חוברת רישום לגני משרד החינוך וצהרונים - גילאי 3-6.

שימו לב למכתב ההסבר להורים לגבי עדכוני החוברת והעלויות המובא כאן.

אנא הקפידו לקרוא את כל המידע ואת הנהלים השונים הכתובים בחוברות.

יש למלא את החוברת בקפידה ולחתום במקומות הנדרשת חתימתכם.
שימו לב, כי בחלק מהטפסים נדרשת חתימה על ידי שני ההורים.
חתימה על החוברת, מחייבת אתכם בכל הכתוב בה.

יש להעביר את החוברות מלאות לאלכס - מנהלנית הגנים, ידנית למשרד או לדוא"ל minhalanit.mbg@gmail.com .

במשרדי הגנים (במבנה התינוקיה) יש חוברות מודפסות, ניתן להגיע ולקחת.

הסדרת התשלום הינה חלק מתהליך הרישום. חוברת שתתקבל ללא הסדרת אמצעי תשלום, אינה מבטיחה את רישום הילד למערכת הגנים.

ניתן לבצע תשלום באחת מהדרכים הבאות:

לנרשמים לגני משרד החינוך, גילאי 3-6:

חשוב שתדעו, כי במהלך הרישום באתר המועצה באינטרנט, התבקשתם למלא עדיפות לגן. זהו סעיף פורמלי בלבד והשיבוץ הסופי לגן, יעשה לאחר חשיבה של הצוות החינוכי על חלוקת כלל הילדים, שירשמו לגני הילדים במדרשה.

שימו לב, הרישום האינטרנטי שביצעתם אינו מחליף את חוברת הרישום לגני הילדים, אותה יש למלא ולהעביר למנהלנית הגנים.

שימו לב: ילדים שנשארים עוד שנה בגן ולא עולים לכיתה א', ילדים שהוריהם אינם רשומים כתושבי המועצה, ילדי סטודנטים זרים או הורים לילדים מישוב אחר, המעוניינים להירשם למערכת הגנים במדרשה - ההרשמה תעשה על ידי ולא תוכלו להרשם באתר האינטרנט. צרו עימי קשר.

לכל הנרשמים למערכת הגנים -

ההרשמה הרגילה לכלל הגנים הינה עד יום חמישי 6.6.2019.

מיד לאחר תאריך זה, תתחיל מלאכת מחשבת של חלוקת האשכול לקבוצות ולגנים. בחשיבה משתתפים צוות הגננות והמחנכות, המנחה הפדגוגית, פסיכולוגית הגנים ומנהלת ההדרכה מטעם רשת 'קיבוצון'.

לאחר סגירת הרישום, יעשה שיבוץ רק על בסיס מקום פנוי.

בהצלחה ותודה על שיתוף הפעולה,

סיגלית אפרת

מנהלת אשכול הגנים, מדרשת בן גוריון

ganimmbg@gmail.com