סגירת זמנית של המחלקה לשירותים חברתיים

הודעות המועצה • 5/12/2018 כניסות

בין התאריכים 23-27/12/18, ימים א'-ה' יתקיים מיון תיקים

לשנת 2018 במחלקה.

לאור זאת לא יתקיימו פניות במחלקה ולא יתקיימו קבלות קהל ביישובים.