מכתב מראש המועצה לשרת התחבורה בנושא הפעלת קווי מטרופולין

הודעות המועצה • 19/5/2020 כניסות