הזמנה להגשת הצעות להשכרת חנות מספר 4  (גלריה)

לוח משכירים/שוכרים/סאבלט/החלפת בתים • 4/6/2018 כניסות

מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ) מזמינה בזאת הצעות להשכרת חנות מספר 4 (גלריה) במרכז המסחרי במדרשת בן גוריון. שטח הנכס 25 מ"ר.

שאלות הבהרה ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל: sigal.boker@gmail.com או בטלפון 08-6599707.

יש להגיש הצעה מפורטת, כולל מטרת השכירות ומחיר המוצע.

את ההצעה יש לשלוח לדוא"ל לעיל או להעביר במסירה ידנית ללשכת מנכ"ל המדרשה, לא יאוחר מיום חמישי 14/06/2018 בשעה 12:00.

המדרשה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.