ערב "חושבים חינוך" - סיכום

חינוך קהילתי משלים • 14/1/2019 כניסות

אתמול התקיימה פגישה עם תושבים בנושא החינוך הקהילתי המשלים

תודה רבה לכל מי שהגיע ותרם לערב חשוב ופורה.

סיכום הדברים יפורסם בשבוע הבא.