משק המים היישובי, יעבור לניהול מי רמת הנגב החל מינואר 2019

מוניציפליה • 8/11/2018 כניסות