הודעה ממי רמת נגב: בקרוב יחזרו המים המלצתנו לפתוח את ברז המי ...

מזכירות • 16/5/2022 כניסות

הודעה ממי רמת נגב: בקרוב יחזרו המים המלצתנו לפתוח את ברז המים החמים והקרים על מנת לשחרר לחצים. לילה טוב, מי רמת הנגב