הזמנה להגשת הצעות להשכרת צריף (מרכז לאומניות לשעבר)

לוח משכירים/שוכרים/סאבלט/החלפת בתים • 3/10/2018 כניסות

מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ) מזמינה בזאת הצעות להשכרת צריף (מרכז לאומניות לשעבר) במדרשת בן גוריון. שטח הנכס כ- 100 מ"ר.

שאלות הבהרה ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל: sigal.boker@gmail.com או בטלפון 08-6599707.

יש להגיש הצעה מפורטת, כולל מטרת השכירות ומחיר המוצע.

את ההצעה יש לשלוח לדוא"ל לעיל או להעביר במסירה ידנית ללשכת מנכ"ל המדרשה.

המדרשה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

בברכה, סיגל שושן מנהלת נכסים