אסיפות תשובים

פרוטוקולים ואסיפות תושבים • 19/6/2018 כניסות

אסיפת תושבים 11/17 - שיווק נווה בוקר ג'

רשות הניקוז - טיילת מצוק הצינים