טיול חובבי לכת - סדרת "הולכים": אל ח'רבת קאייפה בשפלת יהודה

הודעות המועצה • 4/2/2019 כניסות