קול קורא למיזמים בנושא קיימות

הודעות המועצה • 12/11/2018 כניסות

רשות מקיימת היא רשות המקדמת פיתוח ואיכות חיים תוך שימור המשאבים הטבעיים, שיתוף הציבור, טיפוח הקהילה והבטחת איכות חייהם של הדור הנוכחי והדורות הבאים.

מועצה אזורית רמת נגב חולשת על 22% משטח מדינת ישראל וכוללת בתוכה שלושה גושי התיישבות.

המשימה המרכזית של פיתוח בר קיימא במועצה אזורית רמת הנגב, היא לייצר חיבור בין הנרטיב הציוני המרכזי של התיישבות, לבין התנהלות מקיימת שתבטיח את שמירת המשאבים והמערכות תומכות החיים, לדורות הבאים.

התפיסה של פיתוח בר קיימא במועצה אזורית רמת הנגב, הינה תפיסה שניתן וצריך להגדירה כציונות סביבתית.

קול קורא זה בא לעודד יוזמות סביבתיות במרחב הציבורי, תוך כדי יצירת קהילה וקידום שיתופי הפעולה בין הקהילה והמרחב, להעצמת נושא הקיימות וכתוצאה מכך שיפור נראות היישובים, תוך העצמת החברה האזרחית ברמת הנגב.

לקול הקורא לחצו כאן.