טיול מיטיבי לכת ע"ש אלישע קולבקר: אל רכס מנוחה (הצד המזרחי)

הודעות המועצה • 2/1/2019 כניסות